سوراخ قلب جنین در اکوی قلب ( سوراخ بین بطنی )

تشخیص سوراخ قلب جنین در اکوی قلب می تواند در مادران باردار ایجاد نگرانی کند. در این مقاله سعی کرده ایم در اینباره توضیحاتی ارائه دهیم تا از نگرانی این مادران بکاهیم. سوراخ قلب جنین ( VSD ) در دوران جنینی ممکن است پدر و مادر از شنیدن اینکه فرزندشان دارای مشکل قلبی مادرزادی است … ادامه خواندن سوراخ قلب جنین در اکوی قلب ( سوراخ بین بطنی )