سلام من اولین سونو رو رفتم برای سن جنین جنین ۴ هفته بود ولی قلب جنین دیده نشده – پرسش 4052