برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481

دسته‌بندی: قلب اطفال

بیماری های قلبی ممکن است برای اطفال بوجود بیاید که نیازمند آن است که به متخصص قلب اطفال رجوع کنند. بیماری هایی نظیر تپش قلب ناگهانی یا همان آریتمی، کاوازاکی، بیماری های مادرزادی قلب، تصلب شراین و… باشد. در این دسته بندی به این موضوعات اشاره شده است.