برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481

عدم تشکیل ضربان قلب جنین – پرسش 6401