برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481

دسته‌بندی: قلب جنین

قلب جنین ممکن است دچار بیماری هایی شود که مادران را نگران کند. این بیماری ها توسط فوق تخصص قلب جنین تشخیص داده می شود. تشکیل نشدن، ضربان بالا تشخیص یکی سوراخ رو قلب از این جمله موارد است