برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481
IVF

IVF و قلب جنین

در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا مادرانی که از روشهای کمک باروری مثل IVF استفاده کرده اند نیاز به اکو کاردیوگرافی قلب جنین دارند یا خیر؟ آیا IVF و قلب جنین ارتباطی با هم دارند؟

استفاده از روشهای کمک باروری چه اثری بر زندگی خانواده ها دارد؟

داشتن فرزند در هر خانواده مایه نشاط و شور زندگی است. در آغوش کشیدن نوزاد و شیردادن به وی از آرزوهای هر زن و از شیرین ترین لحظات زندگی برای هر مادر است. خانواده هایی که با مشکل در بارداری روبرو هستند. دچار چالش های خاصی در زندگی هستند.که بسیاری از این مشکلات با آمدن یک فرزند برطرف می شود.امروزه با پیشرفتهای علمی گسترده در جهان بسیاری از موارد ناباروری در بین زوجین درمان می شود.

IVF و قلب جنین

آیا می دانید زوجهای نابارور چقدر از این روشها استفاده می کنند؟

استقبال از این روشها طی دهه های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده . تا اندازه ای که در سال 2005 طی پژوهشی در آمریکا مشخص شد از هر صد مورد تولد یکی از آنها به روش IVF باروری اتفاق افتاده.

با توجه به اینکه IVF و قلب جنین ارتباط دارند.همچنین و اینکه این موضوع مخاطب زیادی دارد. بر آن شدم تا در خصوص یکی از بررسی های غربالگری در این گروه توضیحاتی بدهم.

مطلب مرتبط : آیا انجام اکوی قلب جنین واجب است؟

میزان شیوع بیماریهای قلبی در بارداری به وسیله ی روش های کمک باروری

ناهنجاری های کروموزومی مختلف و جهش های ژنتیکی عامل کمتر از 15٪ از نقص های مادرزادی قلب هستند . در بیشتر موارد، علت بیماریهای قلبی مادرزادی ناشناخته است.

ولی در موارد استفاده از روشهای درمان ناباروری شیوع چگونه است ؟

در مطالعات انجام شده در جوامع مختلف، شیوع بیماریهای قلبی مادرزادی در بارداری هایی که با روش کمک باروری مثلا IVF، اتفاق افتاده . بین یک تا سه برابر افرادیست که به طور طبیعی باردار شده اند.

گرم شدن سر نوزاد

غربالگری بیماریهای قلبی در بارداری با روشهای کمک باروری مثل IVF

اکو قلب جنین یکی از روشهای غربالگری نواقص قلب جنین است . در تمام خانم هایی که از روشهای کمک باروری مثل IVF استفاده کرده اند توصیه می شود. 

این روش تشخیصی بیماریهای  قلبی در رحم از حدود 55 سال قبل، یعنی در سال 1965 شروع شد. ابتدا در این روش ضربانهای غیر طبیعی قلبی را تشخیص می دادند ولی تا امروز  پیشرفت های چشمگیری داشته است. 

با پیشرفت تکنولوژی و دانش در این روش، ضربانهای غیر طبیعی جنینی تشخص داده شده . تجسم آناتومی قلب جنین امکان پذیر شده و تشخیص بیماریهای ساختمانی قلبی مادرزادی ممکن شده.

مطلب مرتبط :نوار قلب جنین چیست و چگونه انجام می شود؟

زمان انجام اکو قلب جنین

در تمام مواردی که نیاز به انجام اکو توسط متخصص اکوی قلب جنین وجود دارد؛ بهترین زمان انجام اکو قلب جنین از هفته 18 تا 22 بارداری می باشد. قبل از این زمان بخاطر جثه کوچک جنین و بعد از این زمان نیز بخاطر استخوانی شدن دنده ها وضوح تصویری کم می شود و دقت کار کاهش پیدا می کند. 

نکته مهمی که در کشور عزیز ما ایران وجود دارد . این است که اگر مشکل قلبی پیچیده ای در جنین تشخیص داده شود و والدین تصمیم به ختم بارداری داشته باشند .  فقط تا پایان 18 هفته و 6 روز از نظر قانونی اجازه سقط قانونی وجود دارد و بعد از این زمان از نظر قانونی اجازه سقط داده نمی شود .  این اهمیت زمان مناسب انجام اکو قلب جنین را نشان می دهد.

لکه اکوژن در قلب جنین

میزان دقت تشخیصی در اکو قلب جنین

آیا شرایط بر میزان دقت اکوی قلب جنین اثری دارد؟

در بهترین شرایط تا 95% دقت تشخیصی، می توان بیماریهای قلبی مادر زادی را با اکو قلب جنین تشخیص داد.با این حال، در مطالعات جمعیتی اخیر، میزان تشخیص پیش از تولد در ضایعات قلبی در عمل و در مناطق مختلف بسیار پایین و بسیار متغیر هستند. حتی در بعضی گزارشات20٪ تا 42٪  هم گزارش شده است. علل مختلفی باعث این تفاوت است که عبارتند از:

 

چرا مشکل قلبی در جنین محصول روشهای کمک باروری بالاست؟

به عبارتی چرا خطر مشکلات قلبی در فرزند خانمی که از روش کمک باروری مثل IVF برای بارداری استفاده می کند، بالاتر از خانم هایی ست که بطور طبیعی باردار می شوند؟ و اینکه IVF و قلب جنین چرا با هم ارتباط دارند؟

دقیقا علت این موضوع مشخص نیست ولی فرضیاتی وجود دارد که بر اساس آنها حدس می زنند از علل این مشکل باشد. این عوامل شامل موارد زیر است:

سن مادر

در اغلب موارد مادرانی که از روشهای کمک باروری مثل IVF استفاده می کنند. پس از چند سال از زندگی مشترکشان برای درمان مراجعه می کنند و در اکثر موارد میاگین سنی این خانم ها در مقایسه با خانم هایی که بطور طبیعی باردار می شوند بالاتر است. قطعا با افزایش سن احتمال مشکلات و عوارض بارداری بیشتر می شود که مشکلات قلبی نیز از این موارد است.

دوقلویی

در بارداری هایی که از روشهای کمک باروری استفاده می شود. به طور مثال IVF، احتمال بارداری دوقلویی تک تخمی بیش از مواردی است که بطور طبیعی بارداری اتفاق افتاده و ثابت شده در دو قلویی های تک تخمی میزان بروز بیماریهای قلبی مادرزادی بیش از بارداری های تک قلویی ست.

علل موثر بر ناباروری

در بسیاری از موارد ما علت اصلی ایجاد ناباروری در زوجین را نمی دانیم . در روشهای درمان ناباروری  مثل  IVF فقط طی انجام اقدامات درمانی سبب ایجاد بارداری در این زوجها می شویم. 

به عبارتی ما علل ناشناخته ای که سبب ناباروری می شوند.را دور زده و بارداری را ایجاد می کنیم. این فرضیه مطرح است . که همان عوامل ناشناخته که سبب ناباروری در زوجین می شوند باعث افزایش بروز بیماریهای قلبی مادرزادی در این گونه بارداریها هم می شوند.

درمان ناباروری

نتیجه یک اکو قلب جنین چه استفاده ای برای والدین دارد؟

این سوالیست که بسیاری از زوجین در زمان توصیه به انجام اکو قلب جنین می پرسند. نتایج یک اکو قلب جنین احتمال سه حالت مختلف را برای قلب جنین مطرح می کند که در اقدامات و تصمیم گیری والدین برای ادامه بارداری بسیار مهم است. فوق تخصص قلب کودکان بعد از انجام اکو یکی از این نتایج را اعلام می کند.

قلب جنین سالم است:

اولین حالت این است که نتیجه اکو قلب جنین سالم بودن قلب جنین را نشان دهد. ما به این زوجین اطمینان می دهیم که از نظر قلبی مشکل خطرناکی وجود ندارد و والدین با خیالی راحت ادامه بارداری را طی می کنند.

فقط برای بررسی نواقص احتمالی کوچک توصیه به انجام اکو قلب نوزاد در بعد از تولد می شود که مناسب ترین زمان آن از حدود ده روز بعد از تولد نوزاد تا پایان ماه اول زندگیست.

بیماری قلبی پیچیده در قلب جنین :

در حالت دوم بیماری قلبی پیچیده ای در جنین تشخیص داده می شود که در این حالت تمام خطرات احتمالی بعدی برای جنین و خود خانواده، برای زوجین توضیح داده می شود . درصورتی که بعد از مشاوره تمایلی به ختم بارداری وجود داشته باشد. ایشان را برای مشاوره بعدی به پزشک قانونی معرفی می نماییم.

مشکل قلبی کم خطر در قلب جنین:

حالت سوم مواردی است که مشکل قلبی وجود دارد . ولی در حدی خطرناک نیست که سبب عسر و حرج برای خانواده شود. به عبارتی یا خود به خود خوب می شود یا بعد از تولد نوزاد با انجام اقدامات مراقبتی اولیه تا انجام جراحی یا آنژیوگرافی قابل درمان کامل هستند.  فرزندشان درنهایت یک زندگی طبیعی خواهد داشت. 

گاهی در این موارد به خانواده توصیه می شود نوزاد در بیمارستانی با امکانات بخش ویژه نوزادان (NICU) متولد شود تا بعد از تولد برای نوزاد اقدامی انجام شود.

در پایان، نتیجه یک اکو جنین این امکان را فراهم می کند . تا یک مشکل قلبی کشف یا رد شود و این می تواند به پزشک کمک کند . تا مشاوره مناسبی به والدین بدهد و به والدین کمک می کند تا برای آینده فرزندشان و زندگی خودشان بهترین تصمیم را بگیرند.

جهت مطالعه بیشتر به مطالب زیر مراجعه بفرمایید.

https://www.isuog.org/resource/in-vitro-congenital-heart-defects.html

https://www.healio.com/news/primary-care/20180102/ivficsi-techniques-may-increase-risk-for-congenital-heart-defects-in-newborns 

دکتر سعید بیطرفان متخصص قلب اطفال و جنین

فهرست مطالب

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 2 روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر حسین جمعه ۱۳ بهمن ۲( 4 هفته پیش) تعداد بازدید: 11 مشاهده پرسش
  سلام آقایی دکتر
  پسرم 34 هفته ب دنیا اومد الان اکو انجام دادم براش دکتر متخصص کودک گفتن قلبش سوراخ ؛ سوراخ قلبش ن بزرگه ن کوچک متوسط هس ۶ ماه دیگه باز باید اکو تکرار بشه میخاستم ببینم امکان داره بسته بشه
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان جمعه ۱۳ بهمن ۲( 4 هفته پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   لطفاً گزارش اکوی فرزندتان را ارسال بفرمایید تا نظرم را عرض کنم 

 • تصویر کاربر کشاورز یکشنبه ۳ دی ۲( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  با توجه به حواب اکو لازم به پیگیری مجدد هست؟
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان یکشنبه ۳ دی ۲( 2 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   بله پیگیری نیاز دارد 

 • تصویر کاربر سهیلا چهارشنبه ۲۲ آذر ۲( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ببخشید شما کدام بیمارستان ویزیت انجام می‌دهید و اینکه چند شنبه ها هستین آیا بیمارستان آرش هم ویزیت انجام میدین ممنون میشم اگر جواب بدین چون واقعا هزینه مطب و ندارم
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان چهارشنبه ۲۲ آذر ۲( 2 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   بله روزهای شنبه و دوشنبه صبح بیمارستان آرش هستم قبل از آمدن وقت بگیرید

 • تصویر کاربر رادوین پنجشنبه ۱۶ آذر ۲( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 45 مشاهده پرسش
  باسلام.
  پسرم الان دو سال و یکماهش هست و از سه چهارماهگی بصورت تصادفی متوجه شدیم که asd2 دارد.دکترش تا به الان تاکید بر ترمیم خود به خودی داشت که گفت تا ۴سالگی زمان میدهیم اما ما بشدت نگران هستیم چون در قسمت یافته ها بجز asd2 چند مورد دیگر بیان شده که نمیدانیم چیست.اکوها را میفرستم لطفا نظرتان را بدهید و آن دو مورد تشخیصی دیگر در یافته ها چی هستند.درضمن پسرم بند نافش تک شریانی و اکو جنینی هیچ مشکلی نداشت و تمام سونوها و غربالگری ها هم کاملا سالم گزارش شدند.اکوهایش را ارسال کردم ممنون میشم توضیح بدهید که یافته ها به دلیل وجود همین asdهستند و امکان رفع خودبخودی با رفع asd دارند یا مشکلات جداگانه هستند و مداخله پزشکی میخواهد یا درمان خاصی دارند.ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان پنجشنبه ۱۶ آذر ۲( 2 ماه پیش)

   سلام و عرض ادب 

    با توجه به محل سوراخ قلب و سن فرزندتان احتمال بهبود خودبخود وجود ندارد .علاوه بر سوراخ تنگی شریان ریوی هم ذکر شده که خفیف است.  

   پیشنهاد می کنم این مقالات رو مطالعه بفرمایید اگر سوالی بود پاسخگو هستم.

   سوراخ بودن قلب نوزاد ASD چقدرخطرناک است؟ 

   تنگی دریچه و عروق ریوی در کودکان را بشناسید

   علائم بیماری قلبی در کودکان چگونه است؟

 • تصویر کاربر نسترن سه شنبه ۲۳ آبان ۲( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 38 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر خسته نباشی من یک دختر ۶ماه دارم دو سوراخ توقلبشه اندازه ۳و۲ میل میخوام نظرت بدونم اکو قلب واست میفرستم
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان سه شنبه ۲۳ آبان ۲( 3 ماه پیش)
 • تصویر کاربر حسن جمعه ۱۹ آبان ۲( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 77 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید.امشب اکوی قلب جنین انجام دادیم دکتر گفتن دیواره بین بطنی قلب سوراخ کوچکی دارد.آیا تاقبل ازبارداری درمان میشود؟وعلت بوجود آمدن این سوراخ قلب بین بطنی چیست؟ببخشید یه دکتر فوق تخصص در کرمان ک شما تایید میفرمائید میشود به بنده حقیر معرفی کنید.ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان جمعه ۱۹ آبان ۲( 3 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   لطفاً گزارش اکوی فرزندتان را ارسال بفرمایید تا نظرم را عرض کنم 

 • تصویر کاربر خانم یکشنبه ۱۴ آبان ۲( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 77 مشاهده پرسش
  سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت آقای دکتر بیطرفان
  سوال بنده : بهترین زمان انجام اکو قلب جنین، هفته چندم بارداری است ؟ که حتی تمام لوله ها و اجزای ریز قلب جنین تشکیل شده باشه .
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان یکشنبه ۱۴ آبان ۲( 3 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   18 هفتگی بارداری 

 • تصویر کاربر نرگس یکشنبه ۷ آبان ۲( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 57 مشاهده پرسش
  سلام ۳۷هفته هستم ضربان قلب دخترم ۸ هفته هس افت داره اکو دادم مشکلی داره یا نه طبیعی میتونه دخترم به دنیا بیاد یا نه خواهشا جواب بدید دارم از نگرانی می میرم چرا قلب دخترم اینجوری شده امکان داره حین زایمان طبیعی بمیره دکترا میگن طبیعی نمی تونه و می میره
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان یکشنبه ۷ آبان ۲( 4 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   این گزارش اکو نرمال است و مشکلی ذکر نشده همچنین این تعداد ضربان قلب در محدوده نرمال است 

 • تصویر کاربر مهدی پنجشنبه ۲۷ مهر ۲( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 45 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر من هشت هفته باردارم ولی در سونو ضربان قلب شنیده نشد
  گفتن که یک هفته دوباره سونو بدم امکانش هست ضربان قلب بزنه
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان پنجشنبه ۲۷ مهر ۲( 4 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   اگر تا ۶-۷ هفتگی در سونو واژینال و تا ۱۰ هفتگی سونو از روی شکم  حرکات و ضربان قلب جنین مشخص نشود. بعید است. جنین زنده باشد.

   پیشنهاد می کنم این مقالات رو مطالعه بفرمایید اگر سوالی بود پاسخگو هستم. 

   برای تشکیل قلب جنین چه بخوریم؟

   قلب جنین در چند هفتگی تشکیل میشود؟ 

   شنیدن صدای قلب جنین در چند هفتگی است؟

 • تصویر کاربر نرگس جمعه ۱۴ مهر ۲( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 67 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر هفته ۳۴ هستم سه هفته پیش با زانو شدید زمین خوردم از اوموقع تاحالا ضربان قلب دخترم بین ۱۲۰ تا ۱۳۰‌هس ولی قبلش نرمال بوده حتی آکی قبلیش نرمال بود بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ بود الان اکو دادم میگن تنگی دریچه قلب یا رگ داره اکوی الان رو براتون می فرستم خواهشا نگاه بندازید دلیل رو بگید
  1. تصویر کاربر دکتر سعید بیطرفان جمعه ۱۴ مهر ۲( 4 ماه پیش)

   با سلام و عرض ادب 

   طبق گزارش اکوی فرزندتان مشکل قلبی وجود ندارد 

درحال دریافت اطلاعات
تماس با ما

با ما در تماس باشید

آدرس مطب

تهران، پاسداران، بین بوستان نهم و دهم، ساختمان بوستان، پلاک ۲۹۷، طبقه دوم، واحد ۳۶

ساعات کار مطب

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴ الی۱۶

شماره تماس

۰۲۱-۲۲۷۹۲۶9۴ - ۰۲۱-۲۲۷۹۲481

پرسش از دکتر