برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481

دسته‌بندی: اکوکاردیوگرافی قلب

یک راه تشخیصی برای پی بردن به بیماری در کودکان و جنین استفاده از اکوکاردیوگرافی قلب یا همان اکوی قلب می باشد که می توان هم برای جنین داخل رحم به کار برد و هم برای کودکان. این روش تشخیص به پزشکان امکان می دهد که بتوانند به بیماری های قلبی در جنین و اطفال پی ببرند.

IVF
اکوکاردیوگرافی قلب

IVF و قلب جنین

در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا مادرانی که از روشهای کمک باروری مثل IVF استفاده کرده اند نیاز به اکو

ادامه مطلب »