دسته‌بندی: اکوکاردیوگرافی قلب

یک راه تشخیصی برای پی بردن به بیماری در کودکان و جنین استفاده از اکوکاردیوگرافی قلب یا همان اکوی قلب می باشد که می توان هم برای جنین داخل رحم به کار برد و هم برای کودکان. این روش تشخیص به پزشکان امکان می دهد که بتوانند به بیماری های قلبی در جنین و اطفال پی ببرند.