برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481

دسته‌بندی: اکوکاردیوگرافی قلب

یک راه تشخیصی برای پی بردن به بیماری در کودکان و جنین استفاده از اکوکاردیوگرافی قلب یا همان اکوی قلب می باشد که می توان هم برای جنین داخل رحم به کار برد و هم برای کودکان. این روش تشخیص به پزشکان امکان می دهد که بتوانند به بیماری های قلبی در جنین و اطفال پی ببرند.

IVF
اکوکاردیوگرافی قلب

IVF و نیاز به اکوی قلب جنین

در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا مادرانی که از روشهای کمک باروری مثل IVF استفاده کرده اند نیاز به اکو

ادامه مطلب »