برای تعیین وقت تماس بگیرید : 021-22792481
IVF
اکوکاردیوگرافی قلب

IVF و قلب جنین

در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا مادرانی که از روشهای کمک باروری مثل IVF استفاده کرده اند نیاز به اکو

ادامه مطلب »